Björkäng Vägkrog startade som en liten bensinstation vid gamla E6 1958. Företaget har sedan dess varit privatägt och drivits som ett familjeföretag. 1988 flyttade företaget ” med vägen” till nuvarande E6 och nu precis som förr är affärsidén att ge trafikanter av alla slag möjlighet att tillgodose allas behov under resan.
2010 såldes företaget av bröderna Eriksson till Bertil Hansén som driver företaget med målsättning att ge alla som färdas på vägen, inklusive lokalbefolkningen, all tänkbar service för både människor och fordon.

Välkommen!

Hem2                                                    hem3                                                     Hem1